Almila Grup

İnsan Kaynakları

Ülkemizde iktisadi hayatta yeni yeni var olmaya başlayan kavramlardan birisi de “insan kaynakları” tümcesidir. Çalışma yaşamında uzun yıllar önce personel şefliği, personel işleri gibi oldukça sınırlı ve iptidai olarak başlayan bu faaliyetler doksanlı yıllar ve sonrasında birden yerini insan kaynakları algısına bırakmıştır. İçerik ve yapılan iş olarak hala personel özlük işlerini yapıldığı faaliyetlerine devam etmekte de olsa artık algı insan kaynakları kavramı olarak kullanılmaya başlamıştır. Doğal olarak kurumsallaşmasını tamamlamış ve işin hakkını vererek batılı çağdaşları gibi insan kaynakları faaliyetlerini düzenleyen bizim de şirketlerimiz olsa da ne yazık ki bu sayı çok çok azdır.

Bu görüşten sonra her şeyden önce gelin ilk olarak insan kaynakları nedir onun bir tanımını yapalım. İnsan Kaynakları: Kısaca ifade etmek gerekirse; ister hizmet üreten isterse de mal üreten bir işletme olsun bu örgütün üretim için lazım gelen insan kaynağını bulmak, işe yerleştirmek, işe alım süreçlerini oluşturmak, oryantasyon süreçlerini planlanması, çalışanların eğitim ve mesleki eksikliklerinin giderilmesi ve zaman zaman bu konularda eğitim verilmesi ya da verdirilmesi, özlük haklarının planlı ve programlı bir şekilde kullanımın ve oluşumunun sağlanılması ve bunlara ait tüm süreçlerin proaktif olarak oluşturulması, örgütün bu konuda başlıca maça ve hedeflerini oluşturularak bunun bir insan kaynakları faaliyet politikası haline getirilmesini sağlamaktır.

Kaldı ki, her ne kadar tanımı basit ,sade ve anlaşılır kılmaya çalışsakta aslında bu tanımdan da anlaşılacağı gibi konu oldukça multidisipliner bir yapıda var olmaktadır. Haliyle iş hiç de göründüğü kadar basit değildir. İşte bu noktada çoğu şirket bu birbiri içine geçmiş süreçler ve çok boyutlu bir yapıdan ve oldukça fazla emek, uğraş gerektirdiğinden sadece personel özlük işerini ötesine geçememektedir.

Peki, geldiğimiz noktada ALMİLA GRUP insan kaynakları politikası nedir?

Her şeyden önce ALMİLA GRUP şirketleri içerisinde yer alacak adayların şirket ve işe uygun olup olmadığının bilimsel ve metodolojik profesyonel yol ve yöntemlerle belirlenmesi, ve bu bağlamda mutlu, kaliteli ve öğrenmeye, yeniliğe açık personellerin işe yerleştirilmesi, ardından ise bireylerin iş yerinde mutlu ve verimli olarak uzun soluklu çalışmalarının sağlanılması esas olarak benimsenmiştir. Bu bağlamda, tüm süreçler bilimsel ve teknolojik olarak son gelişmelerden yararlanılarak profesyonelce gerçekleştirilecektir.

Kaldı ki, süreçler sadece işe uygunluk ve iş yerinde mutlulukla kalmayıp, çalışanların uzun soluklu ve profesyonelce kendilerinden beklenilen en üst noktada verimli çalışabilmeleri için uzman pedagoglarca iş içerisinde dinlenilmesi, çeşitli anket ve gözlemlerin yapılarak çalışanların iş ve bireysel verimlilikleri ölçümlenmeli ve bu noktalarda gerekli düzenleme ve en önemlisi eğitim faaliyetlerini bireylere aktarılması en önemli iş olarak algılanmaktadır.

Peki, gelinen bu noktada insan kaynakları politikasının genel ve özel amaçları nelerdir?

İlk önce uyumlu ve geliştirilebilir nitelikli adayların şirkete kazandırılması ve kazanılan bu çalışanların uzun soluklu bir süreçte öncelikle mutlu ve profesyonel anlamda hizmet üretmesinin sağlanılmasıdır. Bu ALMİLA GRUP insan kaynakları politikasının genel amacını ifade etmektedir.

Bu bağlamda, sekonder yani ikincil öncelikli amaçlarımızı ifade edecek olursak onları da şu şekilde özetleyebiliriz:

  • İş yerinde turnover’ı (çalışan devir sayısı) azaltmak ve belirli bir noktada oluşmasını sağlamak.
  • Tüm çalışanların mesleki ve bireysel gelişimine destek vermek.
  • Şirket aidiyet duygusunun üst noktalarda olmasına özen göstermek.
  • Yenileşim (inovatif) ve değişime açık bireyleri desteklemek.
  • Tüm çalışanların stratejik ve proaktif olarak kurumsal yapı ve düzen içerisinde işleyişte yer almalarını sağlamak.
  • Tüm çalışanların önemsendiklerinin ve değerli olduklarının bilincine varmasını sağlayacak

aktivite, uygulama ve programların oluşturulması.

Son tahlilde ifade etmek gerekirse ALMİLA GRUP kâr maksimizasyonu yanında sosyal fayda ilkesini de işin içine katarak ve öne çıkartarak aynı zamanda ülkemizin yarınları olan gençlerimize her yönüyle yatırı yaparak ülke ekonomisi ve geleceğine katkı yapmayı kendisine bir görev olarak seçmiştir.

Ülkemizin yarınlarına ve geleceğine inanarak hep birlikte daha iyiye ve güzele erişmek dileğiyle.